BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Studium Wychowania Fizycznego i Sportu / Sekretariat