BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Studiów Zaawansowanych / Dyrektor