BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Innowacji

Inkubator Innowacyjności (z funkcją preinkubatora)

Kierownik Działu

Łukasz Sztern


II piętro, pok. 2.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1472
e-mail: lukasz.sztern@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr Michał Chmielecki

specjalista ds. Inkubatora

II piętro, pok. 2.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430
e-mail: michal.chmielecki@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Paluch

specjalista ds. inkubatora

II piętro, pok. 2.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430
e-mail: piotr.paluch@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Zych

referent ds. inkubatora

II piętro, pok. 2.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430
e-mail: malgorzata.zych@pw.edu.pl

Agnieszka Lewandowska

referent ds. inkubacji

II piętro, pok. 2.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430

mgr inż. Eliza Kazei

specjalista ds. inkubatora

II piętro, pok. 2.06

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1430
e-mail: eliza.kazei2@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksander Gnat

samodzielny referent ds. technicznych

III piętro, pok. 3.16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1425
e-mail: aleksander.gnat@pw.edu.pl

mgr inż. Zygmunt Skiba

starszy specjalista ds. technicznych

III piętro, pok. 3.16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1425
e-mail: zygmunt.skiba@pw.edu.pl