•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Straż Akademicka

Całodobowe Centrum Kierowania

Paweł Traczyk

Kierownik sekcji ochrony nr 1

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Andrzej Nowicki

Kierownika sekcji ochrony nr 2

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Ryszard Woźniak

Kierownik sekcji ochrony nr 3

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Mieczysław Siwic

Kierownik sekcji ochrony nr 4

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Jacek Wolder

Kierownik sekcji ochrony nr 5

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl