•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Straż Akademicka

Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

tel. miejski: 22 628 61 77
tel. wew.: 6000

Komendant

mgr Stanisław Prosiński


Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, p. 0.17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000
tel. miejski: 22 628 61 77
fax: 22 234 14 50
e-mail: Stanislaw.Prosinski@pw.edu.pl

Zastępca Komendanta

mgr Jacek Laska


Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, p. 0.16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000
tel. miejski: 22 628 61 77
fax: 22 234 14 50
e-mail: Jacek.Laska@pw.edu.pl

mgr Jarosław Majczak


Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, p. 0.16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000
tel. miejski: 22 628 61 77
fax: 22 234 14 50
e-mail: Jaroslaw.Majczak@pw.edu.pl

Kierownik sekcji administracyjnej i zabezpieczenia technicznego

mgr Kinga Posiadała


Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, p. 0.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000
tel. miejski: 22 234 60 00
fax: 22 234 14 50
e-mail: Kinga.Posiadala@pw.edu.pl

Specjalista ds. technicznych

mgr Paweł Domański


Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, p. 0.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000
tel. miejski: 22 234 60 00
fax: 22 234 14 50
e-mail: Pawel.Domanski2@pw.edu.pl

Kierownik sekcji obsługi parkingów i kontroli pojazdów

mgr Piotr Gąsiorowski


Gmach CZIiTT
ul. Rektorska 4, p. 0.14

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000
tel. miejski: 22 234 60 00
fax: 22 234 14 50
e-mail: Piotr.Gasiorowski@pw.edu.pl

Specjalista ds. administracyjnych

mgr Maciej Andruchów

st. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 45 36

Całodobowe Centrum Kierowania

Paweł Traczyk

Kierownik sekcji ochrony nr 1

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Andrzej Nowicki

Kierownika sekcji ochrony nr 2

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Ryszard Woźniak

Kierownik sekcji ochrony nr 3

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Mieczysław Siwic

Kierownik sekcji ochrony nr 4

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Jacek Wolder

Kierownik sekcji ochrony nr 5

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36
fax: 22 621 56 36
e-mail: sta.cck@pw.edu.pl

Pracownicy Straży Akademickiej

Grzegorz Bednarczyk

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Ewa Bireta

st. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Dariusz Bonisławski

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Kazimierz Brewczyński

Inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Artur Buta

st. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Robert Cacko

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Hubert Dąbrowski


Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Jerzy Dąbrowski

Inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Marek Dąbrowski

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Paweł Danaj


Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Marek Dobrzyński

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Sławomir Elgas

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Grzegorz Gąsior

St, inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Wiesław Grenda

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Marek Grzejda

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Tomasz Grzejda

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Damian Głodkowski


Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Krzysztof Iciński


Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Tomasz Jagiełło

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

mgr Kamil Klimaszewski

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Jan Kozłowski

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Krzysztof Krassowski

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Andrzej Lindebny

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Paweł Lubieniecki

st. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Grzegorz Maksymowicz


Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Mariusz Misior

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

mgr Dariusz Nadolski

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Adam Odziomek

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Maciej Ogonowski


Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Andrzej Olczak

Inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Radosław Osiński

Inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Barbara Owczarczyk


Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Dariusz Paszkowski

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Marek Pałubiński

st. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Damian Piekarczyk

st. inspektor - przeniesienie

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Michał Piwek

st. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6000, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Waldemar Popis

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Jacek Pruszczyk

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Janusz Ptaszek

st. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36

Dariusz Ptaszyński

St. inspektor

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 46

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6666, 6385
tel. miejski: 22 621 56 36