•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział Nadzoru Inwestorskiego

Pracownicy działu

Hanna Duch

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6237
e-mail: hanna.duch@pw.edu.pl

inż. Bernard Głuszek

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy kl. C pok. 241 b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6019
e-mail: bernard.gluszek@pw.edu.pl

inż. Wojciech Łukawski

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 244

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6338
e-mail: wojciech.lukawski@pw.edu.pl

mgr Iwona Pietrzak

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6223, 5058
fax: 22 234 65 00
e-mail: iwona.pietrzak@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Sztajerwald

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 242

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6336
e-mail: jerzy.sztajerwald@pw.edu.pl

inż. Jerzy Wiśniewski

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 242

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6334
e-mail: jerzy.wisniewski@pw.edu.pl