BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro Kanclerza / Kierownik Biura Kanclerza