BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Edyta Maroń

„MAGNETOLIPOSOMY JAKO KONTROLOWANY MAGNETYCZNIE SYSTEM DOSTARCZANIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH DO KOMÓREK W HODOWLACH IN VITRO"

Doktorant: mgr inż. Edyta Maroń

Promotor rozprawy: prof. dr. hab. inż. Michał Chudy (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Promotor rozprawy: prof. dr. hab. Paweł Krysiński (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Data obrony: 2023-12-11
Data przyznania stopnia: 2023-12-19

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Prof. dr hab. Maria Bryszewska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. inż. Renata Toczyłowska - Mamińska, prof. SGGW (Katedra Fizyki i Biofizyki, SGGW)

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 10:54

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 20.12.2023 13:15