BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka

mgr Tomasz Penza

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 211/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  mgr. Tomaszowi Penzie.

Wytworzył(a): Rada Naukowa Dyscypliny Matematykla

w dniu: 04.07.2023

Wprowadził(a) do BIP: Agnieszka Żuk

w dniu: 04.07.2023 15:24

Zaktualizował(a): Agnieszka Żuk

w dniu: 23.08.2023 14:50