BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

mgr inż. Ewelina Bartuzi-Trokielewicz

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 211/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  mgr inż. Ewelinie Bartuzi-Trokielewicz.

Streszczenie

Pobierz plik application/pdf pdf 648,43 kB

Zawiadomienie o obronie

Pobierz plik application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 16,62 kB

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Jolanta Wasilewska

w dniu: 12.09.2022 12:18

Zaktualizował(a): Jolanta Wasilewska

w dniu: 12.09.2022 12:21