BIP PW / Władze / Senat

2016/2020

Senat Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński
Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
Prorektor ds. Rozwoju

prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein
Prorektor ds. Studiów

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni
Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Prorektor ds. Filii w Płocku
 
Dziekani i Dyrektor Kolegium

dr hab. Zbigniew Król, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Architektury

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
Dziekan Wydziału Chemicznego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba
Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
Dziekan Wydziału Elektrycznego

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz
Dziekan Wydziału Fizyki

prof. dr hab. Alina Maciejewska
Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii

dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

dr hab. Wojciech Domitrz, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
Dziekan Wydziału Mechatroniki

prof. dr hab. Natalia Golnik - zmarła 17.03.2020 r.
Dziekan Wydziału Mechatroniki

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
Dziekan Wydziału Transportu

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba
Dziekan Wydziału Zarządzania

dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni
Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 
Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga - zmarł 18.11.2019 r.
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Wydział Elektryczny

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny

prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
Wydział Mechatroniki

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni
Wydział Zarządzania

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Maciej Bodnicki
Wydział Mechatroniki

dr inż. Przemysław Duda
Wydział Fizyki

dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni
Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Tadeusz Kowalski
Wydział Inżynierii Produkcji

dr inż. Elżbieta Święcicka-Fuchsel
Wydział Chemiczny

dr inż. Krzysztof Mianowski
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

mgr Lucyna Skwarko
Studium Języków Obcych

dr inż. Wiktor Treichel
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

dr inż. Dariusz Turlej
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

doc. dr inż. Tomasz Winek
Wydział Elektryczny

dr inż. Cezary Wiśniewski
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

doc. dr inż. Jerzy Wyborski
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Tadeusz Byczot
Administracja Centralna

mgr Beata Dobrzeniecka
Wydział Mechatroniki

mgr Beata Jankowska
Administracja Centralna

Stanisław Jezierski
Wydział Inżynierii Materiałowej

mgr Małgorzata Radecka
Administracja Centralna

mgr inż. Krzysztof Wilczyński
Administracja Centralna
 
Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr inż. Andrzej Manujło (Przewodniczący Rady Doktorantów PW)
Bartosz Orłowski (Przewodniczący Samorządu Studentów PW)
Łukasz Baran
Zuzanna Dobrochłop
Maciej Gąsior
Hubert Hektus
Martyna Hryniewicka
Arkadiusz Majkowski
Władysław Olejnik
Natalia Padykuła
Kamil Piechota
Klaudia Pyrsz
Zbigniew Reroń
Katarzyna Tutaj

Stali goście

dr inż. Krzysztof Dziedzic
mgr Jadwiga Bajkowska
mgr Alicja Portacha
prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
mgr inż. Anna Myrcha
dr inż. Paweł Urbański
mgr Jacek Urbańczyk 
dr inż. Andrzej Zajkowski
mgr Anna Rogowska 
dr hab. inż. Michał Urbański, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 01.09.2020 09:30

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 01.09.2020 09:31