BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Zakład Statystyki Obliczeniowej i Analizy Danych / Kierownik