BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Główna siedziba Wydziału
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Gmach Inżynierii Lądowej
00-637 Warszawa
ul. Armii Ludowej 16

Gmach Nowy Technologiczny
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 85

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dziekan

dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni


pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7988
e-mail: dziekan.mini@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. Janina Kotus


pok. 18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5918
e-mail: janina.kotus@pw.edu.pl

Prodziekan ds. rozwoju

prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek


pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5917
e-mail: przemyslaw.biecek@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

dr inż. Krzysztof Kaczmarski


pok. 29

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5923
e-mail: krzysztof.kaczmarski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Bogusława Karpińska, prof. uczelni


pok. 28

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7261
e-mail: boguslawa.karpinska@pw.edu.pl