BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Pracownicy wydziału / Zespół ds. Badań Naukowych