BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury

Dziekanat

mgr Paulina Gryglaszewska

Kierownik Dziekanatu

pokój 7
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1490
e-mail: Paulina.Gryglaszewska@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów Pierwszego Stopnia - Inżynierskich

pokój 20

e-mail: dziekanat.inz@pw.edu.pl

Anna Grabczan

stypendia, ubezpieczenia, domy studenckie, kredyty studenckie

pokój 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5548
e-mail: Anna.Grabczan@pw.edu.pl

mgr Magdalena Stępień

studia mgr jednolite, studia I stopnia - inżynierskie

pokój 20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1488
e-mail: dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl

Agnieszka Gawlik

oferta i rozliczenia dydaktyczne

pokój 6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7172
e-mail: Agnieszka.Gawlik@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów Drugiego Stopnia - Magisterskich

pokój 20
tel. (22) 628 32 36

e-mail: dziekanat.mgr@pw.edu.pl

Dorota Tolak

studia II stopnia - magisterskie, dyplomy

pokój 20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5637
e-mail: dziekanat.mgr@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Mitroszewska


studia anglojęzyczne, wymiana międzynarodowa

pokój 20

ask.arch@pw.edu.pl - studia anglojęzyczne

international.arch@pw.edu.pl - wymiana międzynarodowa

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5206
e-mail: Katarzyna.Mitroszewska@pw.edu.pl