BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Dziekanat / Dziekanat Studiów Pierwszego Stopnia - Inżynierskich