BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Dziekanat / Dziekanat Studiów Drugiego Stopnia - Magisterskich