BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Innovative Information Technology Science Club Delta (IIT) / Opiekun Koła