•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Kwestura

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kwestor

mgr Jadwiga Bajkowska


Gmach Biurowy, kl. A, pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6522
tel. miejski: (22) 628 4706
e-mail: Jadwiga.Bajkowska@pw.edu.pl

Zastępca Kwestora

mgr Kinga Kowalewska


Gmach Biurowy, kl. A, pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 26
tel. miejski: (22) 628 7564
e-mail: kinga.kowalewska@pw.edu.pl

Sekretariat

Iwona Kurowska


Gmach Biurowy, kl. A, pok. 310

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6522, 6526, 7005
tel. miejski: 22 628 47 06, 22 628 75 64
fax: 22 234 65 35
e-mail: Iwona.Kurowska@pw.edu.pl

mgr Zofia Milcarz

Główny specjalista

Gmach Biurowy, kl. A, III p. p. 313

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6080
tel. miejski: 222346522
e-mail: zofia.milcarz@pw.edu.pl