BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rad Naukowych Dyscyplin / Uchwały Rad Naukowych Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Politechniki Warszawskiej

PRZEWODNICZĄCY - prof. dr hab. Robert Suwaj (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Wytworzył(a): Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne

w dniu: 21.03.2024

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 05.02.2024 09:56

Zaktualizował(a): Karolina Kujawa

w dniu: 05.07.2024 13:43