•  

BIP PW / Wybory / Uczelniana Komisja Wyborcza / Kandydaci na stanowisko Rektora PW (kadencja 2020-2024)