BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rektora PW / Oświadczenia Rektora