BIP PW / Wewnętrzne akty prawne / Dokumenty Rektora PW / Decyzje Rektora / Archiwum / 2005