•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Gmach Samochodów i Ciągników
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.5

e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

Sekretariat dziekana

mgr inż. Magdalena Krzyżewska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8430
tel. miejski: 22 849 03 01
fax: 22 849 03 06
e-mail: dziekan@simr.pw.edu.pl

Dominika Zińczuk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8430
tel. miejski: 22 849 03 01
fax: 22 849 03 06
e-mail: d.zinczuk@simr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.5

e-mail: witold.marowski@ipbm.simr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. nzw. dr hab. inż. Michał Hać


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.11a

e-mail: mha@simr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Artur Jankowiak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 3.15B

e-mail: artur.jankowiak@simr.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.10

e-mail: piotr.przybylowicz@ipbm.simr.pw.edu.pl