•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Główna siedziba Wydziału
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Gmach Elektroniki
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 15/19

Gmach Inżynierii Lądowej
00-637 Warszawa
ul. Armii Ludowej 16

Gmach Nowy Technologiczny
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 85

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

Dziekan

dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof PW


pok. 16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7988
e-mail: dziekan@mini.pw.edu.pl

Sekretariat dziekana

Małgorzata Bielak


pok. 17

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7988
tel. miejski: 22 621 93 12
fax: 22 625 74 60
e-mail: sekretariat@mini.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. Janina Kotus


pok. 18

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5918
e-mail: j.kotus@mini.pw.edu.pl

Prodziekan ds. rozwoju

dr hab. inż. Maciej Grzenda


pok. 15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5917
e-mail: m.grzenda@mini.pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski


pok. 29

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5923
e-mail: k.junosza-szaniawski@mini.pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Bogusława Karpińska


pok. 28

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7261
e-mail: b.karpinska@mini.pw.edu.pl

Dziekanat

mgr Magdalena Bogucka


pok. 27

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5922, 7969
fax: 22 625 74 60
e-mail: dziekanat@mini.pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Joanna Dziewańska


pok. 9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7540
fax: 22 625 74 60
e-mail: j.dziewanska@mini.pw.edu.pl

Biblioteka wydziału

mgr Ewa Stecko


Gmach Fizyki, pok. 227

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5444
e-mail: e.stecko@mini.pw.edu.pl