•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Gmach Inżynierii Chemicznej
00-645 Warszawa
ul. Waryńskiego 1

tel. miejski: 22 825 14 40
fax: 22 825 14 40
www: www.ichip.pw.edu.pl

Dziekan

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 172, 527

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6293
e-mail: Eugeniusz.Molga@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 305

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6278
e-mail: Tomasz.Sosnowski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 36
e-mail: Marek.Henczka@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Andrzej Krasiński


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 307

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 93
e-mail: Andrzej.Krasinski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr inż. Wojciech Orciuch


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 91
e-mail: Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl

Biuro Dziekana

Sekretariat Wydziału

e-mail: sekretariat@ichip.pw.edu.pl

lic. Agnieszka Fronc


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 173

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6369
tel. miejski: 22 825 14 40
fax: 22 825 14 40
e-mail: sekretariat.ichip@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów I stopnia

mgr inż. Ewa Idzińska


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 178

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6453
e-mail: Ewa.Idzinska@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów II stopnia

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska

Kierownik Biura Dziekana

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 179

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6509
e-mail: Jolanta.Walicka@pw.edu.pl

Magdalena Walicka

Kierownik Biura Dziekana

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 179

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6509
e-mail: Magdalena.Walicka@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów III stopnia

mgr Anna Lewczuk


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 173

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6369
e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

Praktyki Studenckie

mgr inż. Karolina Kula


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6370
e-mail: Karolina.Kula@pw.edu.pl