•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska / Pracownicy wydziału / Profesorowie uczelni