•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska / Pracownicy wydziału

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab. inż. Artur Badyda


pok. 621

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5950
e-mail: artur.badyda@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Bogdan


pok. 132

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5137
e-mail: anna.bogdan@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski


pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5057
e-mail: maciej.chaczykowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler


pok. 808

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7274
e-mail: katarzyna.juda-rezler@pw.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Karwowska


pok. 801

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: ewa.karwowska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński


pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7928
e-mail: zbigniew.kledynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Kulig


pok. 912

tel. miejski: 22 629 30 26
e-mail: andrzej.kulig@is.pw.edu.pl

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Okruszko


pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5300
e-mail: tomasz.okruszko@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Popielski


pok. 337

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5707
e-mail: pawel.popielski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Winter


p.433

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7936
e-mail: jan.winter@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga


pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7485
e-mail: krzysztof.wojdyga@pw.edu.pl

dr hab. Małgorzata Wojtkowska


p. 407

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5703
e-mail: malgorzata.wojtkowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Bernard Zawada


pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7837
e-mail: bernard.zawada@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki


pok. 617

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5426
e-mail: jaroslaw.zawadzki@pw.edu.pl

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł


pok. 628

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: monika.radziwill@pw.edu.pl

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł


pok. 512

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7229
e-mail: monika.sudol@pw.edu.pl

dr hab. inż. Lech Łobocki


pok. 917

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7606
e-mail: lech.lobocki@pw.edu.pl