•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska / Pracownicy wydziału

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab. inż. Anna Bogdan


pok. 132

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5137
e-mail: anna.bogdan@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski


pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5057
e-mail: maciej.chaczykowski@is.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski


pok. 338a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7409
e-mail: tadeusz.chmielewski@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Witold Chmielnicki


pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7688
e-mail: witold.chmielnicki@is.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler


pok. 808

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7274
e-mail: katarzyna.juda-rezler@is.pw.edu.pl

dr hab. Ewa Karwowska


pok. 801

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: ewa.karwowska@is.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński


pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7928
e-mail: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Kraszewski


pok. 608

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5949
e-mail: akk@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Kulig


pok. 912

tel. miejski: 22 629 30 26
e-mail: andrzej.kulig@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Jeremi Naumczyk


pok. 811

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5423
e-mail: jeremi.naumczyk@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Jolanta Podedworna


pok. 510

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5330
e-mail: jola.podedworna@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Popielski


pok. 337

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5707
e-mail: pawel.popielski@is.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Marian Rosiński


pok. 102

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7655
e-mail: marian.rosinskii@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Winter


p.433

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7936
e-mail: jan.winter@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga


pok. 217

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7485
e-mail: krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

dr hab. Małgorzata Wojtkowska


p. 407

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5703
e-mail: malgorzata.wojtkowska@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Bernard Zawada


pok. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7837
e-mail: bernard.zawada@is.pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki


pok. 617

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5426
e-mail: jaroslaw.zawadzki@is.pw.edu.pl

dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł


pok. 628

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: monika.radziwill@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł


pok. 512

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7229
e-mail: monika.sudol@is.pw.edu.pl

dr hab. inż. Lech Łobocki


pok. 917

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7606
e-mail: lech.lobocki@is.pw.edu.pl