•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Zakład Finansów

Pracownicy Zakładu Finansów

prof. dr hab. inż. Ewa Drabik


e-mail: Ewa.Drabik@pw.edu.pl

prof. dr hab. Leszek Jasiński


e-mail: Leszek.Jasinski@pw.edu.pl

prof. dr hab. Jan Monkiewicz


e-mail: Jan.Monkiewicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska


e-mail: Katarzyna.Szczepanska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. uczelni


e-mail: Lech.Gasiorkiewicz@pw.edu.pl

dr hab. Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni


e-mail: Grzegorz.Rzadkowski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Kotarba


e-mail: Marcin.Kotarba@pw.edu.pl

dr Marta Kruk


e-mail: Marta.Kruk@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Lisowska


e-mail: Agnieszka.Lisowska@pw.edu.pl

dr Lidia Sobczak


e-mail: Lidia.Sobczak@pw.edu.pl

dr Arkadiusz Szymanek


e-mail: Arkadiusz.Szymanek@pw.edu.pl

dr Joanna Węgrzyn


e-mail: Joanna.Wegrzyn@pw.edu.pl

mgr inż. Daniel Szaniewski


e-mail: Daniel.Szaniewski@pw.edu.pl