BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Transportu

Dziekanat

Kierownik

mgr Ewa Bieńko


Gmach Nowej Kreślarni, pok109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7364
e-mail: ewa.bienko@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr Marzena Bukowiecka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 110

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5940
e-mail: marzena.bukowiecka@pw.edu.pl

mgr Dorota Czak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7188
e-mail: dorota.czak@pw.edu.pl

Katarzyna Czymeryńska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5876
e-mail: katarzyna.czymerynska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Dąbrowska


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5878
e-mail: magdalena.dabrowska@pw.edu.pl

mgr inż. Inesa Kruszka


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7197
e-mail: inesa.kruszka@pw.edu.pl