BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Prodziekan ds. Rozwoju