•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Technologiczny

Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Stalkoper


tel. wew.: (22) 234 + wew: 85 53
e-mail: dziekanat.mt@pw.edu.pl

Pracownicy Dziekanatu

mgr Małgorzata Ciepłowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 54
e-mail: dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl

Kamila Ceran


tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 28
e-mail: international.mt@pw.edu.pl

mgr Zofia Jachna


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8553
e-mail: dziekanat.mt@pw.edu.pl

mgr Karolina Przybyszewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8431
e-mail: dziekanat.mt@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Stefańska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8431
e-mail: dziekanat.mt@pw.edu.pl

mgr Emilia Wawer


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8431
e-mail: dziekanat.mt@pw.edu.pl

mgr Ewa Woźniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8431
e-mail: dziekanat.mt@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Sikora


tel. wew.: (22) 234 + wew: 82 28
e-mail: international.mt@pw.edu.pl

Marta Piotrowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8431
e-mail: dziekanat.mt@pw.edu.pl