•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Pełnomocnicy dziekana

....

mgr inż. Paulina Chrobocińska

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 305e
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5170
tel. miejski: (22) 234 51 70
fax: 22 234 51 69
e-mail: Paulina.Chrobocinska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych I i II stopnia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7516
e-mail: Marcin.Zugaj@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Niewiński, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5284
e-mail: Grzegorz.Niewinski@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Mieloszyk

Pełnomocnik Dziekana ds. programów ERASMUS+ dla kierunku RiA, LiK

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1526
e-mail: Jacek Mieloszyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. programów ERASMUS+ dla kierunku Energetyka, MiPM

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 416
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5218
e-mail: Rafal.Laskowski@pw.edu.pl

mgr Ewa Stefaniak

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości naukowej

Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 405c
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5167
tel. miejski: 22 825 9557
e-mail: Ewa.Stefaniak@pw.edu.pl

mgr inż. Karolina Sadownik

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości dydaktycznej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5454
e-mail: Karolina.Sadownik@pw.edu.pl

mgr inż. Artur Kańczugowski

Pełnomocnik Dziekana ds. infrastruktury informatycznej

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7374
e-mail: Artur.Kanczugowski@pw.edu.pl