BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Inżynierii Materiałowej

Gmach Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Gmach Nowy Technologiczny
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Gmach Nowy Lotniczy
al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa

Budynek „Bytnara”
ul. J. Bytnara 25
02-645 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 206
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8399
e-mail: anna.boczkowska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 206
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8399
e-mail: tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauczania

dr hab. inż. Joanna Zdunek

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 204
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8451
e-mail: joanna.zdunek@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Rafał Wróblewski

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 204
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8451
e-mail: rafal.wroblewski@pw.edu.pl