BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej / Dziekanat

Pracownicy

mgr Dorota Duszyńska

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, Stypendia

Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6521
e-mail: dorota.duszynska@pw.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Ignasiak

Dziekanat Studiów Stacjonarnych

Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6592
e-mail: agnieszka.ignasiak@pw.edu.pl

mgr inż. Urszula Łabanowska


Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1538
e-mail: urszula.labanowska@pw.edu.pl

mgr Ewa Rżysko

Biuro Prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 129

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6559
e-mail: ewa.rzysko@pw.edu.pl

mgr Monika Sochacka

Dziekanat Studiów Stacjonarnych

Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 114

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6521
e-mail: monika.sochacka@pw.edu.pl

mgr Justyna Tlaga

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6551