•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Lądowej

Dział Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi

Al. Armii Ludowej 16
pok. 515 i 516

tel. miejski: 22 234 1445

Kierownik

mgr Andrzej Długołęcki

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

Gmach Inżynierii Lądowej, pok. 516

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1445
e-mail: andrzej.dlugolecki@pw.edu.pl

Sekcja Zarządzania Projektami

lic. Elżbieta Brochmann-Niezgoda


pok. 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6458
e-mail: elzbieta.niezgoda@pw.edu.pl

mgr Justyna Paluch


pok. 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: w. 1444
e-mail: justyna.paluch@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Paska-Obłoza


pok. 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5361
e-mail: marta.obloza@pw.edu.pl

Sekcja Systemów Informatycznych

mgr inż. Tomasz Dubilis

Architekt Systemów Informatycznych
Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z CI

pok. 18b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6532
fax: 22 825 7239
e-mail: tomasz.dubilis@pw.edu.pl

Tomasz Michalski


pok. 19b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6532
e-mail: tomasz.michalski@pw.edu.pl

Ireneusz Plasota


pok. 19b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6532
tel. miejski: 22 825 7239
fax: 22 825 7239
e-mail: ireneusz.plasota@pw.edu.pl