BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska / Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska / Kierownik