•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zakład Biologii

Kierownik

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł


pok. 701

Konsultacje:
środa godz. 14.00 - 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5306
e-mail: monika.radziwill@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Profesorowie

prof. dr hab. Ewa Karwowska


pok. 801

Konsultacje

środa 10:00 - 12:00
wybrane soboty zjazdowe (4.03,11.03,15.04 - po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową) 16:00 - 17:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5944
e-mail: ewa.karwowska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni


pok. 412

Konsultacje
środa  godz. 8:45 - 9:30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7885
e-mail: adam.muszynski@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni


pok. 801

Konsultacje
czwartek godz. 11:00 - 12:00 
niedziela zjazdowa godz. 16:00 - 17:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: agnieszka.tabernacka@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Adiunkci

dr Katarzyna Affek


pok. 628

Konsultacje
czwartek godz. 10:00 - 12:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: katarzyna.affek@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Nina Doskocz


pok. 628

Konsultacje on-line:
wtorek godz. 11:00 - 12:00
czwartek godz. 11:00 - 12:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7903
e-mail: nina.doskocz@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

dr Elżbieta Pajor


pok. 717

Konsultacje:
środa 10:00 - 11:00
niedziela (w pierwsze 4 zjazdy) 14:00 - 15:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7686
e-mail: elzbieta.pajor@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Adiunkci dydaktyczni

dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska


po. 801

Konsultacje
wtorek 11:00 - 12:00
piątek (dni zjazdowe)15:30 - 16:15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: ewa.miaskiewicz-peska@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Asystenci

mgr inż. Pola Łomża-Kalinowska


pok. 801

Konsultacje 
piątek godz. 15:00 - 16:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5943
e-mail: pola.lomza@pw.edu.pl
www: Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Magdalena Bińkowska


p. 718

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5332
e-mail: magdalena.binkowska@pw.edu.pl

Marta Kędzierska


pok. 718

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5332
e-mail: marta.kedzierska@pw.edu.pl

Ewa Łukomska


pok. 704

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5307
e-mail: ewa.lukomska@pw.edu.pl

Marta Kucharska


pok. 718

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5332
e-mail: marta.kucharska2@pw.edu.pl