BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Dział Finansowo-Ekonomiczny

Kierownik

mgr Magdalena Pakuła


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5351
e-mail: magdalena.pakula@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Grażyna Rogalska


pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6126
e-mail: grazyna.rogalska@pw.edu.pl

Pracownicy

Ewa Belka


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7826
e-mail: ewa.belka@pw.edu.pl

mgr Agata Dziupińska


pok. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6076
e-mail: agata.dziupinska@pw.edu.pl

mgr Barbara Habib


pok. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 78 57
e-mail: barbara.habib@pw.edu.pl

Katarzyna Maćkowiak


pok. 414

tel. wew.: (22) 234 + wew: 15 85
e-mail: katarzyna.bodek@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Supeł


pok. 414a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 76 80
e-mail: agnieszka.supel1@pw.edu.pl

mgr Magdalena Woźniak


pok. 414a

(urlop rodzicielski)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1585
e-mail: magdalena.wozniak1@pw.edu.pl