BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Fizyki / Dział Obsługi Projektów Lokalna Obsługa Projektów (LOP)