•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej / Sekretariat