•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Stefan Franciszek Filipowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5387
e-mail: stefan.franciszek.filipowicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz


e-mail: tomasz.markiewicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7427
e-mail: andrzej.michalski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5173
e-mail: stanislaw.osowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7291
e-mail: remigiusz.rak@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7328
e-mail: dariusz.sawicki@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jan Sroka


e-mail: jan.sroka@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5644
e-mail: jacek.starzynski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5645
e-mail: slawomir.tumanski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7931
e-mail: stanislaw.wincenciak@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Bartosz Sawicki, profesor uczelni


Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 229

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5760
e-mail: bartosz.sawicki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Krzysztof Siwek, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5643
e-mail: krzysztof.siwek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Michał Śmiałek, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7370
e-mail: michal.smialek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wiesław Wilczyński, profesor uczelni


e-mail: wieslaw.wilczynski@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Radosław Basiński


e-mail: radoslaw.basinski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Biczel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7452
e-mail: piotr.biczel@pw.edu.pl

dr inż. Michał Borecki


e-mail: michal.borecki@pw.edu.pl

dr inż. Bartosz Chaber


pokój GE 223

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5387
e-mail: bartosz.chaber@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Chrzanowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7504
e-mail: marcin.chrzanowicz@pw.edu.pl

dr inż. Bogdan Dziadak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7525
e-mail: bogdan.dziadak@pw.edu.pl

dr inż. Bernard Fryśkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5526
e-mail: bernard.fryskowski@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Grzywacz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5760
e-mail: tomasz.grzywacz@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Kalicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7427
e-mail: andrzej.kalicki@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Kisielewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7559
e-mail: tomasz.kisielewicz@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Korytkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5644
e-mail: jacek.korytkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Kołodziej


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7357
e-mail: marcin.kolodziej@pw.edu.pl

dr inż. Zuzanna Krawczyk


pokój GE 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7614
e-mail: zuzanna.krawczyk@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Leś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5760
e-mail: tomasz.les@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Majkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7357
e-mail: andrzej.majkowski@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Makowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7357
e-mail: lukasz.makowski.ee@pw.edu.pl

dr inż. Eugeniusz Misiuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7484
e-mail: eugeniusz.misiuk@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Oskwarek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7357
e-mail: lukasz.oskwarek@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Paszkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7474
e-mail: jaroslaw.paszkowski@pw.edu.pl

dr inż. Kamil Rybiśnki


e-mail: kamil.rybinski@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Sędłak


e-mail: marcin.sedlak@pw.edu.pl

dr inż. Konrad Sobolewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7856
e-mail: konrad.sobolewski@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Staroszczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7484, 7137
e-mail: zbigniew.staroszczyk@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Stodolski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7138
e-mail: maciej.stodolski@pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Sul


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7555
e-mail: przemyslaw.sul@pw.edu.pl

dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj


pokój GE 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7614
e-mail: zaneta.swiderska@pw.edu.pl

dr inż. Robert Szmurło


pokój GE 223

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5387
e-mail: robert.szmurlo@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Wilk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5386
e-mail: jaroslaw.wilk@pw.edu.pl

doc. dr inż. Tomasz Winek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5641
e-mail: tomasz.winek@pw.edu.pl

dr inż. Michał Wojciechowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7450
e-mail: michal.wojciechowski@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Łasica


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7856
e-mail: andrzej.lasica@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Maciej Ciuba


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7450
e-mail: maciej.ciuba@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Irzmański


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1447
e-mail: pawel.irzmanski@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Kluge


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7966
e-mail: pawel.kluge@pw.edu.pl

dr inż. Radosław Roszczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7543
e-mail: radoslaw.roszczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Tarnowski


tel. miejski: 7614
e-mail: pawel.tarnowski@pw.edu.pl

mgr inż. Marek Wdowiak


e-mail: marek.wdowiak@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Zawadzki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5740
e-mail: pawel.zawadzki@pw.edu.pl

Docenci

Starsi wykładowcy

dr inż. Adam Jóśko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7525
e-mail: adam.josko@pw.edu.pl

mgr inż. Andrzej Toboła


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7138
e-mail: andrzej.tobola@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Andrzej Borek


e-mail: andrzej.borek@pw.edu.pl

Michał Paluch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7329
e-mail: michal.paluch@pw.edu.pl

Maciej Piasek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7526
e-mail: maciej.piasek@pw.edu.pl

inż. Grzegorz Łukaszek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7452
e-mail: grzegorz.lukaszek@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

mgr Agnieszka Janus


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7235
e-mail: agnieszka.janus@pw.edu.pl

Monika Witaszek


Gmach Elektrotechniki, kl. B, pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7350
e-mail: monika.witaszek@pw.edu.pl

Pracownicy biblioteki

mgr Alicja Siemion


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7326
e-mail: alicja.siemion@pw.edu.pl