•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Instytut Elektroenergetyki / Zastępca dyrektora ds. studiów