•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny / Instytut Elektroenergetyki

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Jan Machowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5074
e-mail: jan.machowski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mirosław Parol


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5862
e-mail: miroslaw.parol@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Józef Paska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5864
e-mail: jozef.paska@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7351
e-mail: desire.rasolomampionona@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7359
e-mail: adam.szelag@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7560
e-mail: wojciech.zagan@pw.edu.pl

Profesor uczelni

dr hab. inż. Łukasz Nogal, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5843
e-mail: lukasz.nogal@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jerzy Marzecki, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5626
e-mail: jerzy.marzecki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Mirosław Lewandowski, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7344
e-mail: miroslaw.lewandowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7551
e-mail: tadeusz.maciolek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Szewczyk, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7312
e-mail: marcin.szewczyk@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dariusz Baczyński, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7659
e-mail: dariusz.baczynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Ryszard Kowalik, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5608
e-mail: ryszard.kowalik@pw.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7314
e-mail: pawel.piotrowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Pracki, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7505
e-mail: piotr.pracki@pw.edu.pl

dr hab. inż. Sylwester Robak, profesor uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5607
e-mail: sylwester.robak@pw.edu.pl

Wykładowcy

dr inż. Konrad Gryszpanowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7468
e-mail: konrad.gryszpanowicz@pw.edu.pl

dr inż. Tomasz Koźbiał


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5501
e-mail: tomasz.kozbial@pw.edu.pl

Docenci

Adiunkci

dr inż. Dariusz Czyżewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7505
e-mail: dariusz.czyzewski@pw.edu.pl

dr inż. Tadeusz Daszczyński


Gmach Mechaniki, p. 101

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5384
e-mail: tadeusz.daszczynski@pw.edu.pl

dr inż. Zbigniew Drążek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7360
e-mail: zbigniew.drazek@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Helt


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7314
e-mail: piotr.helt@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Januszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5618
e-mail: marcin.januszewski@pw.edu.pl

dr inż. Włodzimierz Jefimowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7616
e-mail: wlodzimierz.jefimowski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Kapler


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7314
e-mail: piotr.kapler@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Kolimas


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5488
e-mail: lukasz.kolimas@pw.edu.pl

dr inż. Rafał Krupiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7353
e-mail: rafal.krupinski@pw.edu.pl

dr inż. Kamil Kubiak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7353
e-mail: kamil.kubiak@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Kłos


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7591
e-mail: mariusz.klos@pw.edu.pl

dr inż. Karol Pawlak


Gmach Elektrotechniki, kl. C, pok. 205

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5699
fax: 022 234 50 84
e-mail: karol.pawlak@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Rokicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7951
e-mail: lukasz.rokicki@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Skarżyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7566
e-mail: krzysztof.skarzynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Adam Smolarczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5795
e-mail: adam.smolarczyk@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Steczek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7353
e-mail: marcin.steczek@pw.edu.pl

dr inż. Sebastian Słomiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7353
e-mail: sebastian.slominski@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Terlikowski


GE-c 209

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5864
e-mail: pawel.terlikowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Wesołowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7566
e-mail: marcin.wesolowski@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Wieczorek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7616
e-mail: maciej.wieczorek@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Wiśniewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7505
e-mail: andrzej.wisniewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Sławomir Zalewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7353
e-mail: slawomir.zalewski@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Magdalena Bartecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5648
e-mail: magdalena.bledzinska@pw.edu.pl

mgr inż. Adam Czaplicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7566
e-mail: adam.czaplicki@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Kopyt


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7468
e-mail: marcin.kopyt@pw.edu.pl

mgr inż. Karol Kurek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7285
e-mail: karol.kurek@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Marchel


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5863
e-mail: piotr.marchel@pw.edu.pl

mgr inż. Anatolij Nikitenko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7616
e-mail: anatolij.nikitenko@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Piekarz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7468
e-mail: michal.piekarz@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Polewaczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7296
e-mail: mateusz.polewaczyk@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Połecki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7951
e-mail: michal.polecki@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Zagrajek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7943
e-mail: krzysztof.zagrajek@pw.edu.pl

Starsi wykładowcy

mgr inż. Łukasz Michalski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5863
e-mail: lukasz.michalski@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Włodzimierz Niebuda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7353
e-mail: wlodzimierz.niebuda@pw.edu.pl

mgr inż. Marek Piskała


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5488
e-mail: marek.piskala@pw.edu.pl

mgr inż. Tomasz Wójtowicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5352
e-mail: tomasz.wojtowicz@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Edyta Karzewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7368
e-mail: edyta.karzewska@pw.edu.pl

Katarzyna Klang-Włodarczyk


Gmach Mechaniki pokój 5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7255, 5085
e-mail: katarzyna.klang@pw.edu.pl

mgr inż. Iwona Rychałkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5865
e-mail: iwona.rychalkiewicz@pw.edu.pl