•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Dziekan

Biuro Dziekana

mgr Agata Jaskółka

Kierownik Biura Dziekana

pokój 3c

tel. miejski: 22 628 28 87
e-mail: Agata.Jaskolka@pw.edu.pl

mgr inż. Hanna Kamińska


pokój 3c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5224
tel. miejski: 22 628 28 87
e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Małgowska


pokój 3c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5224
tel. miejski: 22 628 28 87
e-mail: sekretariat.arch@pw.edu.pl

mgr Marta Dowalewska


pokój 3c

tel. miejski: 22 628 28 87
e-mail: Marta.Dowalewska@pw.edu.pl

Zespół ds. Badań Naukowych

mgr Alicja Borucka-Dyl


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5546
tel. miejski: 22 622 41 57
e-mail: dbn.arch@pw.edu.pl

Dorota Lewandowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5565
tel. miejski: 22 628 06 87
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl

Edyta Rasińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5551
e-mail: edyta.rasinska@pw.edu.pl