BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych / Zastępca Dyrektor ds. Studiów