BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Gmach Główny
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17

e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl
www: www.pw.plock.pl

Dyrektor

dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 104

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 153
e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektor ds. Studiów

dr Barbara Felic

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 105

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 263
e-mail: Barbara.Felic@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Studenckich

dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 105

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 263
e-mail: Marlena.Piekut@pw.edu.pl

Sekretariat Dyrektora

mgr inż. Katarzyna Szumańska-Wernik

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 109

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 165
e-mail: Katarzyna.Wernik@pw.edu.pl