BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych / Pracownicy Kolegium

Pracownicy administracyjni

mgr Marlena Dobaczewska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 102

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 116
e-mail: Marlena.Dobaczewska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Dudzińska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Agnieszka.Dudzinska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 102

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 240
e-mail: Agnieszka.Glodkowska@pw.edu.pl

mgr Beata Kwiatkowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Beata.Kwiatkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Szumańska-Wernik

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 109

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 165
e-mail: Katarzyna.Wernik@pw.edu.pl