BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych / Pracownicy Kolegium

Adiunkci

dr Monika Burżacka

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 248
e-mail: Monika.Burzacka@pw.edu.pl

dr Barbara Felic

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 105

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 263
e-mail: Barbara.Felic@pw.edu.pl

dr Magdalena Grabowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 106

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 128
e-mail: Magdalena.Grabowska@pw.edu.pl

dr Monika Jarzębska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Monika.Jarzebska@pw.edu.pl

dr Magdalena Kapela

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 248
e-mail: Magdalena.Kapela@pw.edu.pl

dr Agnieszka Krzętowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 106

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Agnieszka.Krzetowska@pw.edu.pl

dr Katarzyna Osiecka-Sajnog

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 248
e-mail: Katarzyna.Osiecka@pw.edu.pl

dr Małgorzata Schulz

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 106

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 128
e-mail: Malgorzata.Schulz@pw.edu.pl

dr Anna Stępniak-Kucharska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Anna.Stepniak@pw.edu.pl

dr hab. Stanisław Szukalski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Stanislaw.Szukalski@pw.edu.pl

dr hab. Piotr Urbanek

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 7

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Piotr.Urbanek@pw.edu.pl