BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów

Samorządy Wydziałowe

WRS Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Adres: ul. Pl. Politechniki 1 pok. 405/4
https://www.facebook.com/WRSWAiNSPW

e-mail: wrs-ains@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Architektury

Adres: ul. Koszykowa 55, (drzwi oznaczone dużą naklejką w klubie Stan Surowy WAPW)
Telefon: (22) 234-55-55
www: https://www.facebook.com/WRS.WAPW

e-mail: wapw@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock)

Adres: ul. Łukasiewicza 17, pok. 123

WRS Wydziału Chemicznego

Adres: ul. Noakowskiego 3, pok. 336
https://www.facebook.com/wrschemicznypw

e-mail: chem@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Adres: ul. Nowowiejska 15/19, pok. 46A
https://www.facebook.com/wrseitipw

WRS Wydziału Elektrycznego

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 202
https://www.facebook.com/wrs.ee

e-mail: wrs.ee.pw@gmail.com

WRS Wydziału Fizyki

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 313
Telefon: (22) 234-50-27
www: http://wrs.fizyka.pw.edu.pl/

e-mail: wrs@samorzad.if.pw.edu.pl

WRS Wydziału Geodezji i Kartografii

Adres: Pl. Politechniki 1, pok. 135
https://www.facebook.com/wrsgik

e-mail: GiK@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Adres: ul. Waryńskiego 1, pok. 115
Telefon: (22) 234-63-04
www: https://www.facebook.com/WRS-IChiP-PW-193591537326310

e-mail: samorzad.ichip@pw.edu.pl

WRS Wydziału Inżynierii Lądowej

Adres: Al. Armii Ludowej 16, pok. 252
www: www.il.pw.edu.pl/~samorzad

e-mail: IL@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Inżynierii Materiałowej

Adres: ul.Wołoska 141, pok. 011
https://www.facebook.com/WrsWim

e-mail: wrs-wim@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Adres: ul. Narbutta 85, pok. NT 312
telefon: (22) 234 82 54
https://www.facebook.com/wrsmt

e-mail: wrswip@gmail.com

WRS Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Adres: Nowowiejska 20, pok. 613
Telefon: (22) 234-54-37
www: https://www.facebook.com/wrs.is/

e-mail: ibhiis@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Mechatroniki

Adres: ul. św. Andrzeja Boboli 8, pok. 22
https://www.facebook.com/WRSmchtrPW

e-mail: mchtr@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Adres: ul. Nowowiejska 24, pok. L206
Telefon: (22) 234-54-70
www: https://www.facebook.com/wrs.meil

e-mail: MEiL@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 45A
www: http://samorzad.mini.pw.edu.pl

e-mail: MiNI@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Adres: ul.Narbutta 84, 1.10A
Telefon: (22) 234-84-90
https://www.simr.pw.edu.pl/strona/studenci/979-samorzad-studencki

WRS Wydziału Transportu

Adres: ul. Koszykowa 75, pok. 308
Telefon: (22) 234-54-52
https://www.facebook.com/wrs.transport.pw

e-mail: wt@samorzad.pw.edu.pl

WRS Wydziału Zarządzania

Adres: ul. Narbutta 85 p. NT 415
Telefon: 695-250-930
https://www.wz.pw.edu.pl/Student/Wydzialowa-Rada-Samorzadu-Studentow

e-mail: samorzad@wz.pw.edu.pl

RS Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock)

Adres: ul. Łukasiewicza 17, pok. 123
https://www.facebook.com/sspwplock